[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Why Kids Should Learn about Robotics

Why Kids Should Learn about Robotics

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์? ทำไม? มันเป็นหัวข้อที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้หรือเพียงแค่ผู้ที่สนใจจริงๆ เด็กเล็กควรได้รับการสอนว่าหุ่นยนต์ทำงานอย่างไรหรือควรเป็นหัวข้อสำหรับวัยรุ่น ลองมาดูกัน

Why Kids Should Learn about Robotics


โดย: มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
งาน: กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 51 ครั้ง