[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย รัฐหนุนมีลูกคนที่ 2 ให้สิทธิ์ลดภาษีเพิ่ม 3 หมื่น

เมื่อจำนวนผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ เนื่องจากทุกวันนี้ด้วยหน้าที่การงานที่เร่งรีบบวกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้หลายคนเลือกที่จะไม่มีลูก ทำให้อัตราการเกิดจึงต่ำลงเรื่อย ๆ รวมถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์ล้ำหน้ามากขึ้น ประชากรไทยจึงมีชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอัตราการเสียชีวิตในแต่ละปีก็ลดลงตามไปด้วย


https://rabbitfinance.com/blog/ลูกคนที่-2-ลดภาษี


โดย: มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
งาน: งานการเงินและบัญชี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://rabbitfinance.com/blog/ลูกคนที่-2-ลดภาษี

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 26 ครั้ง