[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โรคหัดกลับมาระบาดอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเพราะความเข้าใจผิด 8 อย่างเกี่ยวกับวัคซีน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization--WHO) ระบุว่า จำนวนผู้ป่วยโรคหัดซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อกันด้วยเชื้อไวรัสที่สามารถป้องกันได้ เพิ่มเป็น 4 เท่าตัวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2019 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

WHO ระบุว่า ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ถึง "แนวโน้มที่ชัดเจน" ว่าทุกภูมิภาคของโลกกำลังเกิดการระบาดของโรคหัด โดยในแอฟริกาพบจำนวนผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นถึง 700%

โรคหัด อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่รุนแรงตามมาได้ รวมถึง การติดเชื้อที่ปอดและสมอง และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

WHO ระบุว่า โรคหัดทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 140,000 คนในปี 2018 แม้ว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคนี้มานานกว่า 50 ปีแล้วก็ตาม


https://www.bbc.com/thai/international-50685076


โดย: มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
งาน: งานสุขอนามัย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: ฺฺฺBBC.Com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 42 ครั้ง