Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขัน The 1st ASEAN MATE Underwater Robot Competition :Surabaya ,Indonisia
 

ผลการแข่งขัน The 1st ASEAN MATE Underwater Robot Competition :Surabaya ,Indonisia  ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 - วันอังคารที่  18 เมษายน พ.ศ.2560  ได้รับรางวัล Top 5 Awards in Asean 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดส่งนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ในงาน The 1st ASEAN MATE Underwater Robot Competitio ณ Surabaya ,Indonisia ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 - วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560  เป็นการนำเสนอผลงาน เเละทำภารกิจหุ่นยนต์ใต้น้ำลึกลงไป 4 เมตร ผู้เข้าเเข่งขันจะต้องบังคับหุ่นยนต์ผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อทำภารกิจใต้น้ำให้สำเร็จ โดยเเบ่งเป็นจุดต่างๆ 4 ฐาน นำวัตถุขึ้นมาบนฝั่ง โดยการเเข่งขัน ASEAN MATE Underwater Robot Competition 2017 ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้นเป็นครั้งเเรกในอาเซียน มีผู้เข้าร่วม 9 ประเทศ รวม 84 ทีม

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน:

ด.ช.วีรวิภู                บุญมากาศ              เลขประจำตัว    52925            ป.4/2
ด.ช.ปรัญชัย            เยี่ยมอมร                 เลขประจำตัว    53072            ป.4/2
ด.ช.จันทรรัตน์         ชะเอมจันทร์            เลขประจำตัว    53177            ป.4/9
ด.ช.ฐปนวัฒน์          จันทโรทัย              เลขประจำตัว    52958            ป.4/7

ครูที่ปรึกษาและดูแลนักเรียน : มิสวารุณี  ดำรงค์ชัยธนา

 


 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา ผู้แจ้งข่าว
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 515 ครั้ง จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน