Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานรถร่วมบริการ พนักงานร้านค้า และแม่ครัว
 

งานอนามัย งานยานพาหนะ และงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานขับรถตู้ร่วมบริการ พี่เลี้ยงประจำรถตู้ พนักงานร้านค้าชั้น 6 และแม่ครัวชั้น 5-6 โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
มิส  เรวดี    วัฒนรุ่ง
มิส  สุดาพร    อุมาภิรมย์
มิส  พนัสนันท์    แจ่มมี
มาสเตอร์  ชาตรี    วงศ์พันธุ์
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 111 ครั้ง จาก งานสุขอนามัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน