Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "การอบรมเด็กช่วยมิสซา"
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562  งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมกับโบสถ์เซ็นต์หลุยส์  เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม  โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา  โดยได้ส่งนักเรียนคาทอลิกที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการเป็นเด็กช่วยมิสซา  (ซึ่งเด็กๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณบนพระแท่นในแต่ละรอบที่เด็กๆ  ขึ้นไปช่วย โดยมีส่วนร่วมในการเตรียมถ้วยศีล  ถ้วยเหล้าองุ่น  ถ้วยน้ำ  ผ้า และน้ำล้างมือ ให้กับพระสงฆ์ ขณะที่ทำมิสซา  ร่วมถึงการสั่นกระดิ่ง หรือระฆัง ฯลฯ)   โดยบาทหลวงสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย จิตตาภิบาลของโรงเรียน   เป็นผู้อบรม  และในการอบรมครั้งนี้มีเด็กๆ  ทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชายโรงเรียนในละแวกใกล้ๆ นี้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  รัตนา. คอมแพงจันทร์    
 มาสเตอร์ อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  อาทิตยา    ศรีมณฑก
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มิส  ฉัตรดาว    สิริสรรคานันต์
            อบรมเด็กช่วยมิสซา    ( อัลบั้ม 5503 วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 69 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน