Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ “สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า”
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562  งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้ส่งนักเรียนที่ได้รับการอบรมเป็นเด็กช่วยมิสซา และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมการแห่ศีลมหาสนิทในโอกาส “สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า”   ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์    เวลา 10.00  น.  ซึ่งเด็กๆ ที่ได้รับการอบรมมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับพระมากขึ้น และเป็นการเริ่มต้นของการเป็นกระแสเรียกอีกทางหนึ่ง  โดยได้มีส่วนร่วมในการเตรียมถ้วยศีล  ถ้วยเหล้าองุ่น  ถ้วยน้ำ  ผ้า และน้ำล้างมือ ให้กับพระสงฆ์ ขณะที่ทำมิสซา  ร่วมถึงการสั่นกระดิ่ง หรือระฆัง ฯลฯ)   โดยบาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม  เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม  ยังได้มอบสายสร้อยไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเด็กช่วยมิสซาให้กับเด็กๆ ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 


            สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า    ( อัลบั้ม 5504 วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน