Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
 

            โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  จำนวน 8 วิชา ข้อสอบ 9  ฉบับ  

ดังนี้ 1. วิชาภาษาไทย    2. วิชาคณิตศาสตร์ 1   ฉบับที่ 1 (ทักษะ+ความเข้าใจ)  ฉบับ 2  (โจทย์ปัญหา)    3. วิชาวิทยาศาสตร์ 1    4. วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. วิชาประวัติศาสตร์    6. วิชาภาษาอังกฤษ    7. วิชาคณิตศาสตร์ 2    8. วิชาวิทยาศาสตร์ 2

             ป.1  ป.3  ป.5    สอบ วันจันทร์ที่ 8   และ วันพุธที่  10  กรกฎาคม  2562

             ป.2  ป.4  ป.6    สอบ วันอังคารที่ 9  และ วันพฤหัสบดีที่ 11  กรกฎาคม 2562                  

 ประกาศผลสอบทาง Internet  www.acp.ac.th  วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

ไฟล์แนบ  1    ตารางสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562

ไฟล์แนบ  2    เนื้อการสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
มิส  รัตนา. คอมแพงจันทร์    
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  มิสฌลญัญ    ธราพร
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 658 ครั้ง จาก งานวัดผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน