Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    จีนหลากมิติ หลายทักษะ
  จีนหลากมิติ หลายทักษะ ที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(ยศเส) ระหว่างวันที่ 2019-06-15 - 2019-06-15• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ดุษฎี    รู้วิวัฒนพงษ์
มิส  ปุณิกา    ฐานบัณฑิต
มิส  สุภานันท์    ปาเทพ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง จาก กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน