Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การแข่งขันว่ายน้ำรายการ Acsp Swimming Championship
 

ผลการแข่งขันว่ายน้ำรายการ Acsp  Swimming  Championship  ครั้งที่2 ณ สระว่ายน้ำอาคารศักดานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรา ระหว่างวันที่ 29  -  30 มิถุนายน 2562 

1.ด.ช.ธฤษณัช  ชลานุภาพ EP 2/3 ได้ 1 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง  พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 4 รุ่น 7 ปี

2.ด.ช.ภาสธรรม  ชื้อนิธิไพศาล ป.3/9 ได้ 3 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง  พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 8 ปี

3.ด.ช.บัณทัต  เดชสุภา  ป.4/8 ได้ 4 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน  พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 6 รุ่น 9ปี

4.ด.ช.กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ ป.5/1 ได้ 4เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง  พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 10 ปี

5.ด.ช.ณุศิต  สุวรรณหิรัญพร ป.5/8 ได้ 6เหรียญทอง  4เหรียญเงิน   พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 11 ปี

6.ด.ช.กิฐณัฏฐ์ จันทร์ศิริ  ป.3/5 ได้  4 เหรียญเงิน 

7.ด.ช.เตชิต โรจนาประดับ ป.3/7 ได้ 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง

8.ด.ช.ณฐพัชร์  เลาหบุตรชูพันธุ์ ป.3/8 ได้ 1เหรียญทอง

9.ด.ช.ธีทัต ชูตะกูล ป.3/9 ได้ 4 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 

10.ด.ช.อาชวิน  เหรียญสุโข EP 4/4 ได้ 1 เหรียญเงิน 

11.ด.ช.ศุภกฤต  อรุณรัตนนุกุล  ป.5/4 ได้ 4 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน 

12ด.ช.กฤตภาส  วงศ์นิมิต ป.5/5 ได้ 3 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0183 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุขสันต์    จันทร์ทน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0181 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0198 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0600 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ไพรัช    คงกิจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0059 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุชาติ    วิบูลศิลป์โสภณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0109 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นริศร    วงศ์ปัตษา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0406 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 0570 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วิชัย    เสถียรวัชร
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง จาก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน