Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมนักเรียน ป.4
 

ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.4

วันพุธที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 - 8.30 น. งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดการประชุม โดยมอบหมายให้มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว หัวหน้าระดับชั้น ป.4 ม.นริศร วงศ์ปัตษา และ มิสบุปผา ทำการประชุมนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยได้จัดการประชุมใต้ตึก มาร์ติน เดอ ตูรส์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  รุจิราพร    หงษ์ทอง
มิส  ชนิดา    สรรคประศาสน์
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  จรรยา    พลเสน
มาสเตอร์  นริศร    วงศ์ปัตษา
มาสเตอร์  ชยกรณัฏฐ์    ทับทิมศรี
มิส  พัชรินทร์    นุสพรรณ์
มิส  ผกา    ตรงการดี
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส
มิส  ณัทปภาอร    มหานิล
มาสเตอร์  มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว
มิส  วิลาวรรณ    พุทธอารีวัฒน์
มิส  อัณณ์ณิชา    ภาคกายจิรโรจน์
มิส  จิตตพร    สุขเกษม
มาสเตอร์  จิรพงศ์    กรอบแก้ว
มิส  อรพรรณ    นรมาศ
มิส  มิสเพชรัชดา    รอดคุ้ม
มิส  สุขวีณา    อุ้ยเพ็ชร
มาสเตอร์  สุชาติ    ลลิตวิภาส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.4

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน