Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายอก
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00-17.00 น. ฝ่ายธุรการ –การเงิน (งานการเงิน) ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก บริษัท ซี บี เอ จำกัด  ซึ่งเข้ามาตรวจสอบบัญชีการรับ – จ่าย และทรัพย์สิน ของงานการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ประจำปี 2561  ณ ห้องเกียรติยศ  ตึกมาร์ติน เดอร์ ตูรส์

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ขนิษฐา    มากรักษา
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา
มิส  อำไพพร    สุวรรณกาญจน์
มิส  จุฑาภรณ์    เกิดอุดมทรัพย์
มิส  อัญชลี    พุกจีน
มิส  บุญฑริก    ศรีไสยา
มาสเตอร์  สิทธิวัจน์    นิ่มกาญจนา
            บรรยากาศ "การตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก"    ( อัลบั้ม 5516 วันที่ 4 ก.ค. 2562)
มิส  อมรศรี    คเนจร ณ อยุธยา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง จาก งานการเงินและบัญชี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน