Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ประจำห้องพยาบาล
 

งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับการอนุมัติจากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ให้ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ  (Bios Life Air 2019  ) จำนวน 2 เครื่อง ประจำห้องพยาบาลโรงเรียน เพื่อลดอัตราการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เมือวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม 
  • New Unicity Bios Life Air 2019

  • มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง จาก งานสุขอนามัย

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน