Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มสอง
 

งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 9 ปีและยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน)  ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อกระตุ้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยโรงพญาไท3 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -11.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ ตึกมาร์ติน เดอตูรส์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม
            ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 9 ปีและยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน)    ( อัลบั้ม 5520 วันที่ 8 ก.ค. 2562)
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง จาก งานสุขอนามัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน