Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศ "กิจกรรม BOOMERANG SCHOOL TOUR"
 

 กิจกรรม​ BOOMERANG SCHOOL TOUR

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 10.00 น.  งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  BOOMERANG SCHOOL TOUR  ได้จัดการแสดงของตัวการ์ตูนน่ารักๆ เรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกาย และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมส์ สร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียน ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มิส  รวินันท์    ฤทัยปิติเสรีวงศ์
มิส  ชนัญญา    รัตนนิตย์
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มิส  ปนัดดา    เศรษฐกุลวรา
มาสเตอร์  วงศกร    ธีรภัทรวรกุล
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
มิส  วารุณี    ดำรงค์ชัยธนา
มิส  นันท์นิชา    นิธิวงศ์กุลภัทร
มิส  นัยน์รัตน์    สันตะนาโท
มิส  อรอนงค์    วิริยะไกรกุล
มิส  ปุณณภา    แสนเขื่อน
มิส  ธนิดา    รักศิลป์
มาสเตอร์  เทพพิทักษ์    ล่ำฮวด
มิส  ศศิพิมพ์    นิตโย
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  อรทัย    น้อยญาโณ
มิส  อัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ
มิส  อภิฤดี    ใจประเสริฐ
มาสเตอร์  นที    ครองยุติ
มาสเตอร์  สมบัติ    บางอ้น
            กิจกรรม​ BOOMERANG SCHOOL TOUR    ( อัลบั้ม 5549 วันที่ 30 ก.ค. 2562)
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน