Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 

งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562  โดยโรงพยาบาลบางปะกอก1  ระหว่างวันอังคารที่ 23 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2  ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์
มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม
            ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562    ( อัลบั้ม 5539 วันที่ 24 ก.ค. 2562)
มิส  เยาวลักษณ์    ชัยพรพิศุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 296 ครั้ง จาก งานสุขอนามัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน