Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สนามหญ้าเทียม
 

 

                              งานห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ สนามหญ้าเทียม วันที่ 23 กรกฏาคม และ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 06.50 - 07.45 น.

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ปราง    ขำแจ้ง
มิส  สมบัติ    กุลบุญเรืองรัตน์
     
มิส  สมบัติ    กุลบุญเรืองรัตน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง จาก งานห้องสมุด

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน