Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบประเมินความพึงพอใจในการจัด “พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ"
 

ขอความร่วมมือจากคุณครู และนักเรียน ในการทำแบบประเมิน “พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ" โดยสามารถกดเข้าไปที่ลิ้ง์ข้างล่างนี้ และขอขอบพระคุณ คุณครู และขอบใจนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  ดารณี    ไทยประเสริฐ
มิส  ผกา    ตรงการดี
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง 
  • แบบประเมินพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

  • มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 445 ครั้ง จาก งานอภิบาล

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน