Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
 

 

            โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  จำนวน 8 วิชา ข้อสอบ ฉบับ

 ดังนี้ 1. วิชาภาษาไทย    2. วิชาคณิตศาสตร์ 1   ฉบับที่ 1 (ทักษะ+ความเข้าใจ)  ฉบับ (โจทย์ปัญหา)    3. วิชาวิทยาศาสตร์ 1    4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. วิชาประวัติศาสตร์    6. วิชาภาษาอังกฤษ    7. วิชาคณิตศาสตร์ 2    8. วิชาวิทยาศาสตร์ 2

 

             ป.ป.ป.5    สอบ วันอังคารที่  24  และ วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน 2562

             ป.ป.ป.6    สอบ วันจันทร์ที่  23   และ  วันพฤหัสบดีที่ 25  กันยายน  2562

                  

 ประกาศผลสอบทาง Internet  www.acp.ac.th  วันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

      เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 24  ตุลาคม 2562

 

ไฟล์แนบ  1    ตารางสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่    1/2562

ไฟล์แนบ  2    เนื้อการสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่  1/2562ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  มิสฌลญัญ    ธราพร
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม ผู้แจ้งข่าว
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 615 ครั้ง จาก งานวัดผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน