Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบสอบถามนักเรียน ป.6 ที่มีต่อกิจกรรมสัมผัสชีวิตนักเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม
 

ให้นักเรียนระดับชั้นป.6  ทำแบบสอบถาม

แบบสอบถามนักเรียน ป.6 ที่มีต่อกิจกรรมสัมผัสชีวิตนักเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม
คลิก
 
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มาสเตอร์  วิภาคย์    ทวีศักดิ์พจน์
มาสเตอร์  นวพัฒน์    ก้อนนาค
มิส  ศิริรัตน์    เดชอัศวกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 374 ครั้ง จาก งานระดับชั้น ป.6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน