Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลมูลนิธิเซนคาเบรียล
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลมูลนิธิเซนคาเบรียล ที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 2019-09-27 - 2019-09-27• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
มิส  สุภานันท์    ปาเทพ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 194 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน