Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทอม2ปีการศึกษา2562
 

 

                             งานห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการนำหนังสือความรู้ต่างๆและหนังสือส่งเสริมการอ่าน

                             บริการ ณ สนามหญ้าเทียมหน้าตึกไมเกิ้ล ในเวลา 06.45 - 07.45 น วันที่ 13 พฤศจิกายน  2562


มิส  สมบัติ    กุลบุญเรืองรัตน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง จาก งานห้องสมุด

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน