Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บรรยากาศการรับศีลมหาสนิทครั้งรแก
 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 10.00 – 11.00 น.  งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3  (ที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก)  เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (รับศีลมหาสนิทครั้งแรก)  ณ วัดเซนต์หลุยส์  โดยมี คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม  เป็นประธานในพิธี   ยินดีต้อนรับการเข้าใกล้ชิดพระอีกระดับหนึ่ง  และในศุกร์ต้นเดือนหน้า (ธันวาคม)  เด็กๆ  จะได้มีโอกาสเข้ารับแผ่นปัง (แทนพระวรกายของพระเยซู)  เป็นครั้งแรกในการเป็นนักเรียนคาทอลิกของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมอีกด้วย

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา
มิส  สุธาทิพ    วงษ์บุญมา
มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
            พิํธีบูชาขอบพระคุณ (การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก)    ( อัลบั้ม 5676 วันที่ 24 พ.ย. 2562)
มาสเตอร์  แสงประทีป    วงษ์บุญมา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน