Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รำลึกพระคุณ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ภราดา ทักษบุตร​ ไกรประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โดยในงานนี้ มีการประกอบพิธีรำลึกพระคุณ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  คุณความดีที่ท่านได้ทำเพื่อชาวอัสสัมชัญ และการศึกษาของไทย  ประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดสอนใจจากหลักการใช้ชีวิตของท่านเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบพวงมาลัย โดยประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญ  ณ บริเวณหน้ารูปปั้น ฟ.ฮีแลร์  ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  รุจ    คเนจร ณ อยุธยา
มาสเตอร์  บัญชา    บุญเจริญ
มาสเตอร์  นนทวุฒิ    กิตติวโยธิน
มาสเตอร์  กำพล    ศรีขจรจิต
มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
มิส  สุภาวดี    คำฝึกฝน
มิส  ลัดดา    เฉยยั่งยืน
มิส  กฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์
มิส  วราภรณ์    ทับทิม
มิส  ธิติยา    ใจชื่น
มาสเตอร์  มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์  วัฒนา    เอี่ยวเส็ง
มิส  ธณิกานต์    กิตติเจริญพจน์
มาสเตอร์  สมเจตน์    สุขศาลา
มาสเตอร์  ชัชวาลย์    พูลสุข
 กันต์กวี    คุมมินทร์
มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
มิส  ณิชนันทน์    นาคสวสดิ์
            รำลึกพระคุณ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์    ( อัลบั้ม 5717 วันที่ 17 ม.ค. 2563)
มิส  ณิชนันทน์    นาคสวสดิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 113 ครั้ง จาก งานกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน