Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
 

            โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กำหนดการสอบปลายปีการศึกษา 2563  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  จำนวน 8 วิชา ดังนี้ 

1. วิชาภาษาไทย  2. วิชาคณิตศาสตร์ 1   3. วิชาวิทยาศาสตร์ 1    4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5. วิชาประวัติศาสตร์  6. วิชาภาษาอังกฤษ  7. วิชาคณิตศาสตร์ 2    8. วิชาวิทยาศาสตร์ 2

                ป.1  ป.3  ป.5    สอบ วันอังคารที่  16  และ วันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม  2564

                ป.2  ป.4  ป.6    สอบ วันจันทร์ที่  15  และ วันพุธที่ 17 มีนาคม  2564

 

                       ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา  2563  ทาง Internet วันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564      

 

                              เปิดเรียนปีการศึกษา 2564  วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม  2564  (นักเรียน ป.2 – ป.6) 

 

ไฟล์แนบ  1    ตารางสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ  2    เนื้อการสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  มิสฌลณัญ    ธราพร
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 514 ครั้ง จาก งานวัดผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน