Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น EP1-EP6 หลักสูตร English Program
 

           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กำหนดการสอบปลายปีการศึกษา 2563  นักเรียนชั้น EP1–EP 6  และ CEP1, CEP2  จำนวน 8 วิชา ดังนี้ 

1. วิชาภาษาไทย  2. วิชาคณิตศาสตร์ 1   3. วิชาวิทยาศาสตร์ 1    4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5. วิชาประวัติศาสตร์  6. วิชาภาษาอังกฤษ  7. วิชาคณิตศาสตร์ 2    8. วิชาวิทยาศาสตร์ 2

                EP 1  CEP 1  EP 3  EP 5    สอบ วันอังคารที่  16  และ วันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม  2564

                EP 2  CEP 2  EP 4   EP 6   สอบ วันจันทร์ที่  15  และ วันพุธที่ 17 มีนาคม  2564

 

          ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา  2563  ทาง Internet  วันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564      

                 เปิดเรียนปีการศึกษา 2564  วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม  2564  (นักเรียน ป.2 – ป.6) 

 

ไฟล์แนบ  1    ตารางสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ  2    เนื้อการสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ  3    จดหมายแจ้งผู้ปกครอง EP และ  CEP

 ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม
มิส  มิสฌลณัญ    ธราพร
มาสเตอร์  ดำรงค์    คงสวัสดิ์
มาสเตอร์  อดิศักดิ์    ศรีวรกุล
มิส  รัชดาวัลย์    ศรีวรกุล
มิส  นัดติกาญจน์    ทองบุญฤทธิ์
มิส  นภาพร    ทิวารักษ์
มิส  ชุลีพร    ดัดงาม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 357 ครั้ง จาก งานวัดผล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน