โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
(17/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(06/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
บรรยากาศ "การแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ First Lego League Thailand 2017 (FLL 2017)"
(03/เมษายน/2561 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))      
รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน Summer วันที่ 2-20 เมษายน 2561
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานโภชนาการ)      
รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสอบ O-NET ประเภทคะแนนรวม TOP 5 และประเภทคะแนนรายวิชา เต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(30/มีนาคม/2561 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทใบเกียรตินิยม ( Diploma for Outstanding Academic Achievement)
(30/มีนาคม/2561 ::
จาก งานวัดผล)      
ผลการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตรกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
(29/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)