การสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลมูลนิธิเซนคาเบรียล
(27/กันยายน/2562 ::
จาก งานอภิบาล)      
นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO
(10/กันยายน/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์))      
ประชุมครู ป.1 ประจำเดือนกันยายน 2562
(26/กันยายน/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
ประชุมนักเรียนชั้น ป.1 ประจำเดือนกันยายน 2562
(26/กันยายน/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
กิจกรรม อ่านคำประพันธ์ฝ่าฟันคำพยางค์
(23/กันยายน/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯภาษาไทย)      
อบรมนักเรียนระดับชั้น ป.5
(21/กันยายน/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์))      
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6/2562
(20/กันยายน/2562 ::
จาก งานทะเบียน)