คุณครูคาทอลิกร่วมมิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
(28/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
ทัศนศึกษาวัดไตรมิตร
(27/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน))      
ประชุมเตรียมความพร้อมการไปค่าย "เพื่อนนักบุญหลุยส์"
(27/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
(27/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
เข้าร่วมแข่งขัน ตอบคำถามพระคัมภีร์
(27/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
วจนพิธีกรรม "เสกถ้ำพระกุมารเยซู"
(27/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
ผลการแข่งขัน เดี่ยว piano ระดับประถมศึกษา
(27/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)