คริสต์มาส ปาร์ตี้ นักเรียนคาทอลิก
(18/ธันวาคม/2557 ::
จาก ครูคำสอน)      
ร่วมประชุมงานอภิบาลเขต 1 โรงเรียนคาทอลิก
(18/ธันวาคม/2557 ::
จาก งานอภิบาล)      
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่
(18/ธันวาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
งานวันพ่อ ประจําปีการศึกษา 2557 ชมรมดนตรีสากลได้ร่วมเพลงประสานเสียงในพิธืวันพ่อ
(18/ธันวาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ผลงานชมรมดนตรีสากล งาน งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า รุ่น 100 ปี 40 OMAC
(18/ธันวาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ผลงานชมรมดนตรีสากล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
(18/ธันวาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ขอเชิญร่วมเป็นสปอนเซอร์สติกเกอร์ติดรถ ACP FAMILY RALLY 2014
(08/ธันวาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)