อบรมนักเรียน ป.1 เทอม 1 2561 ครั้งที่ 5
(10/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประชุมครู ป.1 ครั้งที่ 4 เทอม 1 2561
(10/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประชุมคณะกรรมการครูพุทธศาสนา
(24/กันยายน/2561 ::
จาก งานทะเบียน)      
แบบประเมินการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
(17/กันยายน/2561 ::
จาก งานระดับชั้น ป.3)      
การแข่งขันว่ายน้ำ ACS CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2
(17/กันยายน/2561 ::
จาก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา)      
การอบรมพระคัมภีร์พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกของคุณครูคำสอน
(08/กันยายน/2561 ::
จาก งานอภิบาล)      
การแข่งขันว่ายน้ำ สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนซิพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
(07/กันยายน/2561 ::
จาก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา)