มิสซาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560
(24/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
นักเรียนคาทอลิกฝึกซ้อมร้องเพลง (มิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2560)
(24/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 วันที่15-19 พฤษภาคม 2560
(21/เมษายน/2560 ::
จาก งานโภชนาการ)      
ผลการแข่งขัน The 1st ASEAN MATE Underwater Robot Competition :Surabaya ,Indonisia
(20/เมษายน/2560 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))      
"ประกาศ" คุณสมบัติการเดินสาย Network
(09/เมษายน/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(24/มีนาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ห้องสมุดเปิดบริการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้อ่านหนังสือ E-book
(03/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานห้องสมุด)