บรรยากาศการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
(27/สิงหาคม/2558 ::
จาก ระดับชั้น ป.6)      
การอบรม iPad#5 GarageBand
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แบบประเมินการจัดทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานวิจัย)      
EP Learner Profile Song
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP)      
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก ระดับชั้น ป.2)      
อบรมนักเรียน ครั้งที่ 7
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก ระดับชั้น ป.2)      
การตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประจำเดือน สิงหาคม 2558
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานโภชนาการ)