แสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการหัวหน้าเขต และผู้ช่วยหัวหน้าเขตสาทร
(29/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
ตรวจหาสารปนเปื้อนและตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
(26/กันยายน/2557 ::
จาก งานโภชนาการ)      
นิมนต์พระมาบรรยายธรรมให้กับนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
(23/กันยายน/2557 ::
จาก งานกิจกรรม)      
นิมนต์พระมาบรรยายธรรมให้คณะครูพุทธในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1
(23/กันยายน/2557 ::
จาก งานกิจกรรม)      
ต้อนรับคณะผู้ดูงานรถรับ- ส่งนักเรียน
(19/กันยายน/2557 ::
จาก งานยานพาหนะ)      
โครงการประกวด "ส้วมดีเด่นประจำปี"
(19/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
Revision Worksheets , Exam Summary Test 2 and September Grade News
(16/กันยายน/2557 ::
จาก งานเทคโนฯ/ประชาสัมพันธ์ EP)