การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ชั้น ป.1 - 2 ประจำปี 2558
(07/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
การติดตามงานโครงการสาทรโมเดล
(07/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานยานพาหนะ)      
ชมรมมหัศจรรย์ทางจิต
(07/กรกฎาคม/2558 ::
จาก ระดับชั้น ป.5)      
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตำรวจและประชาชน
(06/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานยานพาหนะ)      
ร่วมอวยพร ฉลองศาสนนาม ภราดา นนทชา ศรีวิไล
(03/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
พิธีฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ
(03/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานกิจกรรม)      
EP Grade 1 Assembly
(02/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP)