อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(27/กรกฎาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.4)      
อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 6/2559 และประชุมครูในระดับชั้น ป.5
(27/กรกฎาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.5)      
อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5
(27/กรกฎาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.1)      
Asst. Prof. Dr.Wimolnun Putdivarnichap visited ACP for Special Needs Professional Development
(26/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP)      
บรรยากาศ "อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.1-2"
(25/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้ยั่งยืนและเทคนิคการเป็น Auditor
(25/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา)      
ฟุตบอลคลินิก 2016
(25/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)