บรรยากาศ "การปฏิบัติธรรมคุณครูคาทอลิก" ประจำเดือนมกราคม 2560
(20/มกราคม/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
บรรยากาศ "พิธีมิสซาศตมวาร และศุกร์ต้นเดือน" มกราคม 2560
(20/มกราคม/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
รำลึกพระคุณ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
(20/มกราคม/2560 ::
จาก งานกิจกรรม)      
แบบประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2559
(17/มกราคม/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
บรรยากาศ "นักเรียนคาทอลิก ป.6 รับศิลกำลัง"
(17/มกราคม/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
Congratulations G3 and G6 EP Students for Outstanding Performance in Cambridge English Test
(17/มกราคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP)      
บรรยากาศ "นักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.6 เข้าเงียบเตรียมรับศิลกำลัง"
(13/มกราคม/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)