ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น EP1-EP6 หลักสูตร English Program
(03/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
(03/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
อบรมนักเรียนและประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม
(16/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตร English Program และ Chinese-English Program
(02/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ป.1- ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
(02/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานวัดผล)      
ประชุมครู ป.1 และอบรมนักเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน
(18/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
การเข้าใช้บริการมุมต่างๆในห้องสมุด
(12/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานห้องสมุด)