การตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประจำเดือน สิงหาคม 2560
(21/กันยายน/2560 ::
จาก งานโภชนาการ)      
ประชุมร้านค้า ชั้น6
(21/กันยายน/2560 ::
จาก งานโภชนาการ)      
อบรมประจำเดือนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(21/กันยายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.4)      
เนื้อหาสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้น EP-P.1-EP-6 หลักสูตร English Program
(14/กันยายน/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
เนื้อหาสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้น ป.1 -ป. 6 หลักสูตรสถานศึกษา
(14/กันยายน/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้น EP-P.2, EP-4, EP-6 หลักสูตร English Program
(14/กันยายน/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้น EP-P.1, EP-3, EP-5 หลักสูตร English Program
(14/กันยายน/2560 ::
จาก งานวัดผล)