บรรยากาศการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-6
(30/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
บรรยากาศการฉลองวัดเซนต์หลุยส์
(30/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
เปิดอบรมทักษะฟุตบอล หลักสูตรพิเศษ (บราซิล+ยุโรป) โดย Ney Fabiano
(30/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 8
(30/สิงหาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.1)      
นิเทศครูเครือข่ายกลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(25/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ))      
รายการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประจำวันที่ 29 ส.ค.- 3 ก.ย. 59
(24/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานโภชนาการ)      
การดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและทุพโภชนาการในเด็ก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
(24/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานโภชนาการ)