โครงการประกวดภาพยนตร์ "ประวัติโรงเรียนของเรา"
(31/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(28/ตุลาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)      
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านหุ่นยนต์ (Robot)
(28/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,(งานคอมฯ))      
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(27/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานกีฬา)      
รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี
(24/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำเดือนตุลาคม
(24/ตุลาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)      
ร่วมสัมมนา STREAM Approach
(21/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)