การซ้อมดนตรีไทย
(21/พฤษภาคม/2558 ::
จาก งานดนตรีและการแสดง)      
วง The Talento ออกรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ในช่วงเจาะข่าวเด่น
(20/พฤษภาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
โหวตในรายการ Asia’s Got Talent 2015
(02/พฤษภาคม/2558 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ทัศนศึกษาsummer ป.6
(24/เมษายน/2558 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)      
Young rockers Talento bring the noise | Asia’s Got Talent 2015
(23/เมษายน/2558 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
แบบประเมินการจัดกิจกรรมเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558
(23/เมษายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แบบประเมินการจัดพิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
(22/เมษายน/2558 ::
จาก งานวัดผล)