ผลการแข่งขัน The 1st ASEAN MATE Underwater Robot Competition :Surabaya ,Indonisia
(20/เมษายน/2560 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))      
"ประกาศ" คุณสมบัติการเดินสาย Network
(09/เมษายน/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสอบ O-NET ประเภทคะแนนรวม TOP 5 และประเภทคะแนนรายวิชา เต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร English Program
(25/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร English Program
(24/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล)      
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(24/มีนาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)