การแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียน ACP GAMES 2017
(22/มกราคม/2561 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา)      
การแข่งขันฟุตซอล Theophane Junior Cup 2017
(22/มกราคม/2561 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา)      
ผลสลากรางวัลงาน ACP Christmas Fair 2017
(20/มกราคม/2561 ::
จาก งานวัดผล)      
การอบรม Adobe Photoshop CS4 (ต่อเนื่อง)
(19/มกราคม/2561 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ))      
แบบประเมินการจัดกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
(19/มกราคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
บรรยากาศ "การเข้าเงียบเตรียมรับศิลกำลัง นักเรียนคาทอลิก ป.6"
(18/มกราคม/2561 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
(17/มกราคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)