พิธีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน EP 3 และ EP 6 ที่ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษดีเด่น ( A perfect score : 15 shields ) จาก Cambridge Assessment
(19/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานบุคลากรต่างชาติ)      
ประกาศรายชื่อนักกีฬาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
(18/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รำลึกพระคุณ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
(18/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานกิจกรรม)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นป.6
(13/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานระดับชั้น ป.6)      
รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
(31/มกราคม/2563 ::
จาก งานโภชนาการ)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นป.6
(30/มกราคม/2563 ::
จาก งานระดับชั้น ป.6)      
รางวัลสลากการกุศล งาน ACP CHRISTMAS FAIR 2019
(21/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานวัดผล)