บรรยากาศอบรมพระคัมภีร์และฟื้นฟูจิตใจ “โครงการเสียงประกาศกแห่งความเมตตา”
(27/กันยายน/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AC NEWS)
(27/กันยายน/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
อบรมนักเรียน ป.2 เรื่อง ความสำคัญและการเตรียมตัวสอบ
(23/กันยายน/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.2)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
(22/กันยายน/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.3)      
Special Needs Case Studies Training
(22/กันยายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP)      
สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ
(22/กันยายน/2559 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)      
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(22/กันยายน/2559 ::
จาก งานโภชนาการ)