อบรมนักเรียน และกิจกรรม PreBingo
(06/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานระดับชั้น ป.5)      
กิจกรรม PreBingo
(04/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานระดับชั้น ป.5)      
ผลการแข่งขัน ACP Basketball Championship 2018 รอบชิงชนะเลิศ
(04/ธันวาคม/2561 ::
จาก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา)      
อบรม กิจกรรมนำทำวิจัย ครั้งที่ 3
(04/ธันวาคม/2561 ::
จาก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา)      
อบรมนักเรียน ป.1 ครั้งที่ 3 เทอม 2 2561
(30/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
อบรมนักเรียน ป.1 ครั้งที่ 2 เทอม 2 2561
(30/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประชุมครู ป.1 ครั้งที่ 2 เทอม 2 2561
(30/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)