ประชุม "คุณครูคำสอน" ครั้งที่ 1/2559
(24/พฤษภาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
ตารางการตรวจผม
(24/พฤษภาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
วจนพิธีกรรม โอกาสเปิดปีการศึกษา 2559
(23/พฤษภาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.2 ครั้งที่ 1
(23/พฤษภาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.2)      
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตสาทร
(23/พฤษภาคม/2559 ::
จาก งานโภชนาการ)      
ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.4 ครั้งที่ 1
(18/พฤษภาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.4)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(18/พฤษภาคม/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.3)