โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(31/มีนาคม/2558 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภท ใบเกียรตินิยม ( Diploma)
(26/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา
(26/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร English Program
(24/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(24/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
หลักเกณฑ์การรับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
(24/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร English Program
(24/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)