บรรยากาศ "การสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์ ได้รับเกียรติยกขี้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ"
(14/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาล)      
การประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก
(14/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาล)      
บรรยากาศ "ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1-2"
(14/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาล)      
การแข่งขันบาสเกตบอล ACSP BASKETBALL
(14/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานกีฬา)      
การแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2018
(07/สิงหาคม/2561 ::
จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์))      
อบรมนักเรียน ป.1 เทอม 1 2561 ครั้งที่ 4
(06/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประชุมครู ป.1 ครั้งที่ 3 เทอม 1 2561
(06/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)