รายชื่อนักเรียนได้รับใบเกียรตินิยม ( Diploma for Outstanding Academic Achievement) ประจำปีการศึกษา 2561
(03/เมษายน/2562 ::
จาก งานวัดผล)      
แบบประเมินความพึงพอใจค่ายคอมพิวเตอร์
(18/มีนาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์))      
ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมแข่งขัน FIRST LEGO League Jr. 2019
(11/มีนาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์))      
การประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
(08/มีนาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)      
กิจกรรม PreBingo
(08/มีนาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)      
ค่ายวิทยาศาสตร์
(08/มีนาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)      
การแข่งขันกีฬาสี ว่ายน้ำ
(29/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา)