ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 ครั้งที่ 2
(18/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.1)      
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(18/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.1)      
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(18/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.3)      
ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 ครั้งที่ 2
(18/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.3)      
ประชุมครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(18/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.3)      
ประชุมระดับชั้นป.4
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานระดับ ป.4)      
งานแถลงข่าวการแข่งขัน ACP Basketball Championship 2017
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา)