ยื่นซองประกวดราคาการจัดทำเสื้อกีฬาสี ปี 2557
(04/เมษายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 2557
(04/เมษายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
รับสมัครรถรับส่งโรงเรียน
(17/มีนาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
การแข่งขันฟุตซอลน้องประถมปีที่ 5 พบกับ พี่ประถมปีที่ 6
(11/มีนาคม/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลฯ)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา
(10/มีนาคม/2557 ::
จาก งานวัดผล)      
หลักเกณฑ์การรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
(10/มีนาคม/2557 ::
จาก งานวัดผล)      
กำหนดการพิธิมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
(10/มีนาคม/2557 ::
จาก งานวัดผล)