ยื่นซองประกวดราคาการจัดทำเสื้อกีฬาสี ปี 2560
(23/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)      
มอบเงิน 2,000,000 บาท เข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ
(21/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2559 และพิธีรำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
(21/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานกิจกรรม)      
มอบรางวัล Top five ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(20/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก ระดับชั้น ป.1)      
ประมูลร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ปี 2560
(17/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)      
บรรยากาศ "มิสซาปิดปีการศึกษา 2559"
(17/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
EP Grade News February Available Now!
(10/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP)