การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2016
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))      
เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป. 6 หลักสูตร English Program
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป. 6 หลักสูตร สถานศึกษา
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.6 หลักสูตร English Program
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.3, ป.5 หลักสูตร English Program
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.3, ป.5 หลักสูตรสถานศึกษา
(24/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)