รางวัลสลากการกุศล งาน ACP CHRISTMAS FAIR 2019
(21/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานวัดผล)      
ประชุมครู ป.1 ประจำเดือนธันวาคม เทอม 2 2562
(20/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
อบรมนักเรียน ป.1 เดือนธันวาคม 2562
(20/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 / 62
(11/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.2)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 / 62
(11/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.2)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 / 62
(11/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานระดับชั้น ป.2)      
การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่1 ปีการศึกษา 2563
(03/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานทรัพย์สินและจัดซื้อ)