รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี
(24/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำเดือนตุลาคม
(24/ตุลาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)      
ร่วมสัมมนา STREAM Approach
(21/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
รางวัลคุรุสดุดี ปีการศึกษา 2557
(16/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
คุณครูงานอภิบาล (ครูคำสอน) อบรม ณ วิทยาลัยแสงธรรม
(03/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานอภิบาล)      
แสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการหัวหน้าเขต และผู้ช่วยหัวหน้าเขตสาทร
(29/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
ตรวจหาสารปนเปื้อนและตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
(26/กันยายน/2557 ::
จาก งานโภชนาการ)