กิจกรรม Grow Clean Go Green
(31/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,(งานคอมฯ))      
บรรยากาศการประชุมคุณครูคำสอน เดือน กรกฎาคม 2557
(31/กรกฎาคม/2557 ::
จาก ครูคำสอน)      
กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง พี่ ป.6 กับน้อง ป.1
(29/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ท่านผู้อำนวยการให้กำลังใจวง The Talento ก่อนแข่งรอบตัดเชือก
(29/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานดนตรีและการแสดง)      
วง The Talento เข้าร่วมแข่งขันรายการ Thailand Got Talent
(29/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานดนตรีและการแสดง)      
วง The Talento เข้าพบภราดาเพื่อขอพรและคำแนะนำในการแข่งขัน
(28/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
(28/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)