กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน กรกฎาคม 2557
(25/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานห้องสมุด)      
ประชุมประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 เตรียมกิจกรรมวันแม่ ปี 2557
(23/กรกฎาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)      
EP Content Summary Week 11-19
(22/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานเทคโนฯ/ประชาสัมพันธ์ EP)      
ครอสเวิร์ดรุ่น ป. 1-2 ได้รางวัลชนะเลิศ
(16/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)      
เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลนายหมู่ลูกเสือ
(22/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานลูกเสือ)      
ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
(22/กรกฎาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)      
ประชุมครูระดับชั้น ป.6
(21/กรกฎาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)