"ประกาศ" ประมูลร้านทำชุดนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(01/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
กิจกรรมคิดยามเช้า
(29/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)      
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
(28/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่
(28/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
แบบฟอร์มการทำบทพรรณนางานระดับตำแหน่งงาน
(20/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
นักเรียนร่วมการแข่งขันรายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29
(28/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)      
การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(27/สิงหาคม/2557 ::
จาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)