เปิดโผ 5 อันดับอาชีพที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นไม่อยากให้ลูกเป็น (19/เมษายน/2561 :: จาก งานห้องสมุด)      
ชู Digital Education พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทยใน ศ.21 (17/เมษายน/2561 :: จาก งานห้องสมุด)      
การจัดทำป้ายนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (17/เมษายน/2561 :: จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      
5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า ที่กำลังระบาดตอนนี้ (05/เมษายน/2561 :: จาก งานอนามัย)      
15 อาการโรคมะเร็งในผู้ชาย ที่ไม่ควรละเลย (05/เมษายน/2561 :: จาก งานอนามัย)      
15 อาการโรคมะเร็งในผู้หญิง ที่ไม่ควรละเลย (05/เมษายน/2561 :: จาก งานอนามัย)      
แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี (22/มีนาคม/2561 :: จาก งานห้องสมุด)