Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

รางวัล Gold Award การแข่งขัน 1st Young Concert Artists International Piano Competition 2021 (27 ส.ค. 2564)
แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอก (27 ส.ค. 2564)
พิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ปรุง เจิญยัง (14 ส.ค. 2564)
วงดนตรีไทยของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับเชิญให้ไปแสดงดนตรีไทย ในรายการสถานีวัฒนธรรม (9 ส.ค. 2564)
พิธีสวดอภิธรรมพระคุณแม่สิริมน มารดามิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล (20 ก.ค. 2564)
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (12 ก.ค. 2564)
รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (ส่วนที่ยังไม่ครบ)​ แบบ Drive Thru (2 ก.ค. 2564)
พนักงานขับรถ พนักงานดูแลนักเรียนในรถตู้ทุกคัน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25 มิ.ย. 2564)
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (11 มิ.ย. 2564)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน UDO Open Championships 2021 (8 มิ.ย. 2564)
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (19 พ.ค. 2564)
บรรยากาศการรับเอกสารประกอบการเรียน ชุดนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ (29 เม.ย. 2564)
คณะครูร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่อำไพ ขาวพรหม (17 เม.ย. 2564)
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (9 เม.ย. 2564)
แสดงความยินดีกับมาสเตอร์ชยกรณัฏฐ์ ทับทิมศรี ที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ (7 เม.ย. 2564)
กิจกรรมทัศนศึกษา ACP SO CHILD SO CHILL (5 เม.ย. 2564)
ค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ACP SUPER KIDS CAMP (29 มี.ค. 2564)
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (18 มี.ค. 2564)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 (17 มี.ค. 2564)
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปีการศึกษา 2563 (15 มี.ค. 2564)
พิธีอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่น141) (12 มี.ค. 2564)
แสดงความยินดีกับเด็กชายธีร์สิธ เกียรติเบญจพงศ์ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (12 มี.ค. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน (12 มี.ค. 2564)
ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนและจัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (12 มี.ค. 2564)
นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรม ก่อนสอบปลายภาค (12 มี.ค. 2564)
แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดุริยางค์ ที่ได้รับรางวัลจากภายนอก (12 มี.ค. 2564)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) - ไอกรน ให้กับนักเรียนชั้นป.1 (9 มี.ค. 2564)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นป.6 (9 มี.ค. 2564)
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปี​ 2564 (7 มี.ค. 2564)
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.2 มอบเงินให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (5 มี.ค. 2564)
พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาศิลป์แและศิลปะ (5 มี.ค. 2564)
มอบเกียรติบัตรประกวดการพูด เรื่องความประทับใจในรั้ว ACP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4 มี.ค. 2564)
มอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูเกษียณ (1 มี.ค. 2564)
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2562 (1 มี.ค. 2564)
บรรยากาศกิจกรรม Big Game : Fun and Play (1 มี.ค. 2564)
นักเรียนระดับชั้นป.6 มอบเงินให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (22 ก.พ. 2564)
ประกวดการพูด "เพื่อนรักของผม" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (17 ก.พ. 2564)
ประกวดการพูด "ประสบการณ์วันหยุดขึ้นปีใหม่" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (17 ก.พ. 2564)
กิจกรรมสอยดาวมหาสนุก (16 ก.พ. 2564)
พิธีรำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ (16 ก.พ. 2564)
เด็กชายอัครวินท์ โพธิ์สุวัฒนากุล มอบเงินให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (11 ก.พ. 2564)
นักเรียนชั้นป.4/3 มอบเงินให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (10 ก.พ. 2564)
นักเรียนชั้นป.4/7 มอบเงินให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (9 ก.พ. 2564)
จับรางวัลสลากการกุศล ACP CHRISTMAS FAIR (5 ก.พ. 2564)
คณะครูร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่สมศรี ศิริพรรคชัย (5 ก.พ. 2564)
ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการรถรับ ส่งนักเรียน เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการให้บริการรถรับ ส่งนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด 19 (2 ก.พ. 2564)
"การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม" บรรยากาศการเรียนเสริมวันเสาร์ (2 ก.พ. 2564)
บรรยากาศการเรียนเสริมเข้มข้น "วิริยะอุตสาหะ นำมาเพื่อความสำเร็จ" (2 ก.พ. 2564)
มอบกระเช้าของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ สน.ยานนาวา (2 ก.พ. 2564)
ทีมข่าว pptv ช่อง36 มาทำข่าวเกี่ยวกับการเปิดเรียน (2 ก.พ. 2564)

 1 2 3 4  >>   >|