course การจัดพัฒนาครูและบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษ (Post : 18 ก.พ. 2562)
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Post : 18 ก.พ. 2562)
พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2561 และพิธีรำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ (Post : 15 ก.พ. 2562)
ประชุมฝ่ายธุรการ (Post : 14 ก.พ. 2562)
มอบเหรียญรางวัลกีฬาสีให้แก่นักกีฬาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Post : 14 ก.พ. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน (Post : 14 ก.พ. 2562)
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนระดับนานาชาติ (Post : 12 ก.พ. 2562)
มอบถ้วยรวมรางวัลกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (Post : 12 ก.พ. 2562)
Next>>