พิธีสวดอภิธรรมพระคุณแม่สิริมน มารดามิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล (Post : 20 ก.ค. 2564)
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Post : 12 ก.ค. 2564)
รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (ส่วนที่ยังไม่ครบ)​ แบบ Drive Thru (Post : 2 ก.ค. 2564)
พนักงานขับรถ พนักงานดูแลนักเรียนในรถตู้ทุกคัน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Post : 25 มิ.ย. 2564)
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (Post : 11 มิ.ย. 2564)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน UDO Open Championships 2021 (Post : 8 มิ.ย. 2564)
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Post : 19 พ.ค. 2564)
บรรยากาศการรับเอกสารประกอบการเรียน ชุดนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ (Post : 29 เม.ย. 2564)
Next>>