การเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อมเปิดปีการศึกษา​ 2563 (Post : 18 พ.ค. 2563)
ปรับปรุงห้องเรียนสีเขียว (Post : 13 มี.ค. 2563)
พิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อจำปี​ วงษ์บุญมา (Post : 12 มี.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ครั้งที่ 2/2562 (Post : 2 มี.ค. 2563)
ประชุมสำนักผู้อำนวยการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (Post : 28 ก.พ. 2563)
ประชุมสำนักผู้อำนวยการ (Post : 28 ก.พ. 2563)
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของโรงเรียน (Post : 27 ก.พ. 2563)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ศิรินุสรณ์วิทยา ครั้งที่ 4 (Post : 24 ก.พ. 2563)
Next>>