กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (Post : 22 ส.ค. 2562)
งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 30 (Post : 22 ส.ค. 2562)
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง (Post : 22 ส.ค. 2562)
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง (Post : 22 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Post : 21 ส.ค. 2562)
School Approval Visit from Cambridge Assessment International Education (Post : 21 ส.ค. 2562)
ประกวดพูด​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5 (Post : 20 ส.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา​ สพฐ. (Post : 20 ส.ค. 2562)
Next>>