นิมนต์พระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี บรรยายธรรมะให้นักเรียนฟัง (Post : 13 ธ.ค. 2561)
มอบสิ่งของเพื่อนำไปให้กับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวพม่าทางภาคเหนือ (Post : 12 ธ.ค. 2561)
อบรมการสร้างสื่อเทคโนโลยี (Post : 12 ธ.ค. 2561)
ประชุมหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน (Post : 12 ธ.ค. 2561)
มอบเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันระดับนานาชาติ (Post : 11 ธ.ค. 2561)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 11 ธ.ค. 2561)
ประชุมพนักงานประจำเดือน (Post : 8 ธ.ค. 2561)
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันการคัดกรองควบคุมโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ (Post : 8 ธ.ค. 2561)
Next>>