Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5513 : นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรมให้นักเรียนฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลาหลังเคารพธงชาติ  งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์  อภิปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพมหานคร  มาบรรยายธรรม เรื่องความกตัญญู การรักษาสัจจะ และการไม่อาฆาตพยาบาท  ให้นักเรียนได้ฟังและนำไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งนักเรียนได้ทำสมาธิเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ  ณ บริเวณหน้าเสาธง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 21 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 145 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 121 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2