Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5515 : ลงทะเบียนจองสิทธิ์นักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กำหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก มาลงทะเบียนจองสิทธิ์ ตามวัน เวลาที่กำหนดในใบประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี  ชั้น 2 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 266 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 247 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2