Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5517 : แสดงความยินดีรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำจากภายนอก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ ACSP Swimming Championship ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ณ สระว่ายน้ำอาคารศักดานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ผลการแข่งขันว่ายน้ำดังนี้ 

1.ดช.ธฤษณัช  ชลานุภาพ        EP 2/3  ได้ 1 เหรียญทอง   3 เหรียญเงิน   2 เหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 4 รุ่น 7 ปี

2.ดช.ภาสธรรม  ชื้อนิธิไพศาล ป.3/9 ได้ 3 เหรียญทอง   3 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 8 ปี

3.ดช.บัณทัต  เดชสุภา              ป.4/8 ได้  4 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 6 รุ่น 9 ปี

4.ดช.กันตพัฒน์  หาญบวรกิจ ป.5/1 ได้  4 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 10 ปี

5.ดช.ณุศิต    สุวรรณหิรัญพร ป.5/8 ได้  6 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน พร้อมถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 11 ปี

6.ดช.กิฐณัฏฐ์  จันทร์ศิริ         ป.3/5 ได้  4 เหรียญเงิน

7.ดช.เตชิต  โรจนาประดับ     ป.3/7 ได้ 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง

8.ดช.ณฐพัชร์ เลาหบุตรชูพันธุ์ ป.3/8 ได้ 1 เหรียญทอง

9.ดช.ธีทัต   ชูตะกูล                 ป.3/9    ได้ 4 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน  

10.ดช.อาชวิน   เหรียญสุโข     EP 4/4  ได้ 1 เหรียญเงิน    

11.ดช.ศุภกฤต    อรุณรัตนนุกุล  ป.5/4ได้ 4 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน

12.ดช.กฤตภาส           วงศ์นิมิต ป.5/5 ได้ 3 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 125 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 118 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1