Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5519 : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2562

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารและการจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการรับรองรายงานการประชุม  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  ให้ได้รับทราบร้วมกัน   ณ ห้องประชุม Lios - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint - Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ  ตั้งแต่เวลา  13.00 - 16.00  น.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 37 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 153 ครั้ง (Login 25 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 128 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2