Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5521 : ให้ความรู้และการเตรียมจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล (iPSLE)

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ท่านผู้อำนวยการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเรียนเชิญภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการ และ Brother Anthony Tan Kim Hock Executive Consultant มาให้ความรู้และการเตรียมจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล (iPSLE) ประเทศสิงคโปร์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้ให้ข้อมูล ในด้านวิชาการ และสำรวจอาคารสถานที่ต่างๆ ในการเตรียมรับการประเมิน และในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  ได้จัดสัมมนา International Standard of Education Seminar At Assumption College Primary Section by Brother Anthony Tan Kim Hock ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (Focus Group) และแบ่งปันข้อมูล ซึ่งจะทำให้ทางโรงเรียนรับทราบความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับการเตรียมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 249 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 265 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 245 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13