Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5522 : ตัวแทนบริษัทพรทิพย์เทรเวล จำกัด ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้อำนวยการ
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562  คุณเสาวรส ธัญคุณากร  ผู้จัดการฝ่ายขาย  และคุณสิทธิศักดิ์ อโศกธรรมรังสี ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัทพรทิพย์เทรเวล จำกัด ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมคารวะภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์  ผู้อำนวยการ ในโอกาสนี้ทางตัวแทนบริษัทได้รับทราบนโยบายจากผู้อำนวยการ เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการรถบัสปรับอากาศ เน้นความปลอดภัยความสะอาด ความรับผิดชอบในการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน  ณ ห้องผู้อำนวยการ ตึกอัสสัมชัญ 2000
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 260 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 253 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1