Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5539 : ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562

ระหว่างวันอังคารที่ 23 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 - ป.2 ประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลบางปะกอก1  อินเตอร์เนชั่นแนล มาตรวจสุขภาพนักเรียน   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจตาบอดสี ตรวจการได้ยินอย่างง่าย ตรวจวัดระดับสายตา ตรวจร่างกายทั่วไป 10 ท่า  ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 460 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 443 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3