Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5568 : สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์ ได้รับเกียรติยกขี้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  งานอภิบาล  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดพิธีสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์ ได้รับเกียรติยกขี้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ  ในเวลา 08.00 – 08.30 น.   โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย   จิตตาภิบาลของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์  48  ปี  โดยทำการแห่พระรูปปั้นแม่พระ เข้าสู่บริเวณพิธี เริ่มวจพิธีกรรม  และถวายดอกไม้แด่แม่พระ โดยเริ่มจากประธานในพิธี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตามด้วยตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูไทย ตัวแทนครูต่างชาติ  ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนพนักงาน จากนั้นร่วมสวดถวายโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมแด่แม่พระ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 170 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 306 ครั้ง (Login 48 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 258 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9