Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5570 : ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน MOU จีน รุ่นที่ 4

ระหว่างวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนเฮ่อหู และโรงเรียนสาธิตสองภาษา สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งนักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมในโครงการแลกเปลี่ยนฯ ทุกคนต่างก็ได้รับความรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนร่วมกัน ทำให้เกิดความรักความสามัคคี มิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองประเทศ และขอขอบคุณภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธ์ ผู้อำนวยการ ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อำนวยการ คุณครูและผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 683 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 114 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35