Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5571 : ให้ความรู้แนวทางปฎิบัติและมาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลต่างๆ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 - 16.00 น. งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เรียนเชิญพญ.หทัยกาญจน์  บุณยะรัตเวช ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 14(แก้ว สีบุญเรือง) และคณะพยาบาลวิชาชีพ งานอนามัยโรงเรียน มาให้ความรู้  แนวทางปฎิบัติและมาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลต่างๆ  โดยมีตัวแทนกรรมการห้องแต่ละห้องตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วมรับฟัง และอภิปราย ตอบข้อซักถามการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ที่พบบ่อยในโรงเรียน อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ต่างๆ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ออกผื่น มือ เท้า ปาก โรคท้องเสีย และวัณโรค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 165 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 154 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3