Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5743 : การประกวดกการกราบเบญจางคประดิษฐ์ โครงการมารยาทไทย
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา8.00-8.30น. คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้จัดการประกวดกการกราบเบญจางคประดิษฐ์ โครงการมารยาทไทย และได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนี่ได้รับรางวัลประกวดมารยาทไทยโดยคณะกรรมการระดับชั้นดำเนินงานระดับชั้น มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์  มิสสุทธิรัตน์ เลิศจตุรวิทย์ มิสกาญจนา ศรีสังวาลย์ และคณะครูระดับชั้นป.6 คณะกรรมการตัดสิน มิสสุภาวดี คำฝึกฝน  มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก  และม.ชาญชัย ผ่านเสนา ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ดช.พลภัทร เจริญสุข ป.6/1 รองชนะเลิศอันดับ1 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วะศินรัตน์ ป.6/9 รองชนะเลิศอันดับ2 ด.ช.ศุภกร ตรีเทพาสัมพันธ์ EP6/3
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 21 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 178 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 166 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2