Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5745 : การแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียน ACP GAMES 2019

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียน ACP GAMES 2013 ประจำปีการศึกษา 2562 ในเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามกีฬา วิลล่ามงฟอร์ต  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สรุปผลคะแนนรวมกรีฑาสี ปี 2562 ที่ 1 สีเขียว 111 คะแนน ที่ 2 สีแดง106 คะแนน ที่ 3 สีฟ้า 104 คะแนน ที่ 4 สีม่วง 102 คะแนน ที่ 5 สีเหลือง 87 คะแนน ที่ 6 สีส้ม 86 คะแนน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 413 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 342 ครั้ง (Login 40 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 302 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21