Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5747 : แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Thailand

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลาหลังเคารพธงชาติ ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักเรียน และครู ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Thailand 2019/20 ชิงชนะเลิศประเทศไทย เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

          หัวข้อการแข่งขันสำหรับ FLL 2019/20 (รุ่นอายุ 9-16 ปี) คือ CITY SHAPER โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance)    การนำเสนอโครงงาน (Project) และ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Value)

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ทีม AC Robot 1 ได้รับรางวัล Excellence in Engineer Award

ได้รับ ป้ายประกาศ ,ใบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

สมาชิก            1. ด.ช.ศริตวรรธน์  คันธกมลมาศ  ม.2/3  เลขที่ 15         เลขประจำตัว  52246

                    2. ด.ช.ภูรี  ตันติพาณิชย์กูล        ม.1/7  เลขที่ 8           เลขประจำตัว  52787

                    3. ด.ช.ติณณ์  พงษ์กิตติพันธ์       ป.6/6  เลขที่ 25         เลขประจำตัว  53662

                    4. ด.ช.ธนวิชญ์  มีนาคม            ป.5/2  เลขที่ 12         เลขประจำตัว  54129

                    5. ด.ช.อินทัช  เวชวิทยาขลัง       ป.5/8  เลขที่ 20 เลขประจำตัว  54193

                    6. ด.ช.ปิยเทพ  แพร่สิริ             ป.4/4 เลขที่ 26          เลขประจำตัว  55051

                    7. ด.ช.ชวกรณ์  จตุรงคสัมฤทธิ์    ป.4/9 เลขที่ 6  เลขประจำตัว  54827

 

ทีม AC Robot 2 ได้รับรางวัลที่ 3 Robot Performance Awards

ได้รับ ถ้วยรางวัล, ป้ายประกาศ ,ใบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

สมาชิก            1. ด.ช.สิรภพ วาทินชัย             ม.2/5  เลขที่ 15 เลขประจำตัว  52213

                    2. ด.ช.วรวงศ์  หาญพรชัย          ม.1/7  เลขที่ 1           เลขประจำตัว  52731

                    3. ด.ช.รณพีร์  บุญนาค             ม.1/7  เลขที่ 18         เลขประจำตัว  52949

                    4. ด.ช.พลภัทร  เจริญสุข           ป.6/1  เลขที่ 30         เลขประจำตัว  53727

                    5. ด.ช.ฉันท์รัชช์  ภักดีสันติสกุล    ป.6/2  เลขที่ 35 เลขประจำตัว  54459

                    6. ด.ช.ฐากร  เจียรบริวาร          ป.6/5 เลขที่ 5 เลขประจำตัว  53476

                    7. ด.ช.พสิษฐ์  ตรูทัศนวินท์        ป.4/3 เลขที่ 17          เลขประจำตัว  54940

 

ครูผู้ฝึกสอนและดูแลคือ มิสดารณี  ไทยประเสริฐ และมิสจิรัฐติ กิจสมุทร์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 115 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 113 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1