Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5748 : มอบรางวัลนักอ่านจากกิจกรรม 1 เล่มอ่าน 1 ล้านความรู้

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลาหลังเคารพธงชาติ งานห้องสมุด​ ฝ่ายวิชาการ​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จากกิจกรรม 1 เล่มอ่าน 1 ล้านความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อนักเรียนในอนาคต โดยปีนี้มีคุณครูและนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 76 คน เป็นคุณครูจำนวน 9 ท่าน ผู้ปกครอง 1 ท่าน และนักเรียนจำนวน 66 คน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 99 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 180 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 169 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5