Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5860 : กิจกรรมคิดยามเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.10 - 7.50 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดกิจกรรมคิดยามเช้า ดังมีกิจกรรมต่อไปนี้ 1.โยนลูกขนไก่ 2.เตะบอลเข้ารู 3.กระโดดเชือก 4.บาสเกตบอล มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และถือเป็นการออกกำลังกายยามเช้าที่ดี ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 78 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 70 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4