Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5865 : มอบเงินช่วยเหลือแก่คณะครูฟิลิปปินส์ ที่ทางครอบครัวได้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.40 - 14.50 น. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่คณะครูฟิลิปปินส์ ที่ทางครอบครัวได้ประสบอุทกภัยโดยผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่่น ณ ประเทศฟิลิปปินส์  ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:        มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 111 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 103 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1