Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5866 : ครูพุทธปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. คณะกรรมการครูพุทธศาสนา งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครู เพื่อให้คณะครูได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรม เรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา นำมาพัฒนาตน พัฒนาจิตใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในหน้าที่การงาน รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับ ไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในโอกาสต่อไปด้วย โดยมีพระครูสมุห์สุกะพงค์ กิตติวังโส พร้อมทั้งคณะพระวิทยากร และแม่ชี ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 149 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 122 ครั้ง (Login 23 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 99 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8