Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5867 : อบรม ชวนพินิจหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดคำไทยสำหรับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดอบรมชวนพินิจหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดคำไทยสำหรับนักเรียน  โดยมี อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ เป็นวิทยากร ณ ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 112 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 100 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3