Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5868 : พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดพิธีวันมหาธีรราชเจ้า โดยมี ภราดา ดร.ทักษบุตร​ ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ถวายมาลัย จุดธูปเทียน ถวายพวงมาลา ตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ถวายพวงมาลา หลังจากนั้น ลูกเสือทั้งหมดถวายราชสดุดี ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 52 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 88 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 80 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3